Outstaffing personelu

G CONSULTING działa na podstawie umowy outstaffing, który pozwala firmom oszczędzać koszty osobowe ponad 30% miesięcznie — za rachunek wycofania pracowników z kadry firmy i przekazywania zarządzania firmie-podwykonawcy.

Oficjalnie pracujemy na rynku europejskim.

Istota współpracy w projekcie outstaffingowym polega na tym, że pracownicy firmy-podwykonawcy są formalnie zarejestrowani do pracy w firmie G CONSULTING, ale faktycznie pełnią swoje obowiązki w firmie-kliencie і są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umowy o pracy przed pracodawcą (klientem usługi outstaffingowej).


Chcesz obniżyć koszty obsługi personelu i księgowości?

  • Wywiedziemy Twoich pracowników poza kadrę
  • Pomożemy zmniejszyć obciążenia podatkowe
  • Zadbamy o zgodność z prawem pracy

Firma — klient rekompensuje koszty wypłaty wynagrodzeń, płatność urlopów i inne płatności przekazane pracownikowi zgodnie z Kodeksem Pracy

Obowiązki pracodawcy w stosunku do takich pracowników są wykonywane przez firmę-dostawcę, natomiast firma klienta rekompensuje jej koszty płatności wynagrodzeń, urlopów itp.

Rejestracja prawna personelu dla wykonywania pracy w firmie klienta

Outstaffing to usługa prawna rejestracji personelu do pracy w firmie klienta. Outstaffing obejmuje: nie przekazywanie funkcji, ale przekazywanie konkretnych specjalistów i często spotykany jest w branży handlowej, produkcji, budownictwie, przemyśle spożywczym itp.

Podporządkowanie się przepisom pracy firmy-klienta

Pracownicy przestrzegają harmonogramu pracy firmy-klienta, mają swoje miejsca pracy na terenie firmy-klienta, ale odbierają wynagrodzenie od dostawcy. innymi słowy, stosunki prawne pracy (pracodawca-pracownik) odbywają się w firmie świadczącej usługi outstaffingowe.

Rejestracja relacji z pracownikiem w określonych warunkach i zarządzanie personelem i administracją księgową

Zadaniem dostawcy jest nawiązanie relacji z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu warunków i dalsze zarządzanie personelem oraz administracja księgowa. Pomiędzy tym przez firmę dostawcy i każdego pracownika zostaje zawarta umowa o pracę (jako tymczasowa, tj. tylko na czas trwania umowy świadczenia usługi w zakresie dostarczania personelu do klienta, a także na czas nieokreślony — jeśli planuje się, że specjalista będzie miał stale zapewnioną pracę od różnych klientów).

Ustawa «O zatrudnieniu ludności»

Ustawodawstwo nie definiuje pojęcia «outstaffing», wiąże się jednak z takim działaniem, jak: «działalność podmiotów gospodarczych, które zatrudniają pracowników dla kolejnego wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy», co jest identyczne z pojęciem outstaffingu.

Ustawodawstwo zawiera również definicję usługi kadrowej, mianowicie: serwis do zapewnienia personelu ma charakter ekonomiczny lub umowy cywilnoprawnej, zgodnie z którą osoba, który świadczy usługę (rezydent lub nierezydent), wysyła do dyspozycji innej osoby (rezydent lub nierezydent) jedną lub więcej osoby fizyczne do wykonywania określonych takim kontraktem funkcji.

Umowa o pracę może obejmować: zawarcie przez określone osoby fizyczne umowy o pracę lub umowy o pracę z osobą, do której dyspozycji są wysyłane. Inni warunki zapewniania personelu (w szczególności wynagrodzenia osoba, która świadczy usługę) są określone umową między stronami.

Zasady outstaffingu

Jakość usług

Wdrażanie procesów zgodnie z przepisami i wewnętrznymi standardami Klienta.

Przejrzystość

Dostępność obsługi personelu i księgowej dokumentacji projektowej dla możliwości kontroli prawidłowościi i wiarugodnośći informacji.

Prywatność informacji

Wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji, przetwarzania i przechowywanie danych zgodnie z wymaganiami ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialność

Udzielanie gwarancji prawnych i socjalnych pracownikom przydzielonym do dyspozycji


Wyślij wniosek

Aplikacja taryfowa «Standard»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Aplikacja taryfowa «Standard+»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Aplikacja taryfowa «Zespół»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Aplikacja taryfowa «Zespół+»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Wniosek o usługi

Prześlij zapytanie o interesujące Cię usługi, wypełniając poniższy formularz. Nasz specjalista wkrótce skontaktuje się z Państwem i przygotuje ofertę.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Wniosek o konsultację

Prześlij prośbę o darmową konsultację poprzez wypełnienie poniższego formularza i nasz specjalista wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Oddzwoń

Zostaw numer telefonu kontaktowego, a nasz menedżer wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Zadać pytanie

Zapytaj osobistego specjalistę, a on skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Złóż propozycję

Zapytaj osobistego specjalistę, a on skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Zamów skrypt

Złóż prośbę o skrypt, którym jesteś zainteresowany, wypełniając poniższy formularz. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą wkrótce i przygotuje ofertę.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Darmowy skrypt

Aby otrzymać link do pobrania darmowego szablonu skryptu, wypełnij poniższy formularz.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Stosowanie taryfy «Minimum»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Stosowanie taryfy «Standard»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Stosowanie taryfy «Biznes»

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Bezpłatna lista kontrolna

Aby otrzymać link do pobrania bezpłatnej listy kontrolnej, wypełnij poniższy formularz.

Twój numer telefonu jest w formacie: +380 XX XXX-XX-XX

Zgłoszenie wysłane!

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przesłanie zgłoszenia. W razie potrzeby specjalista skontaktuje się z Tobą w celu wyjaśnienia informacji.

Z poważaniem,
zespół G CONSULTING

8