Умови використання сайту

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці Умови. Відкриваючи сайт https://gconsulting.com.ua, Ви зобов’язуєтесь дотримуватись викладених далі Умов.

Якщо ви не згодні з цими Умовами, не використовуйте цей сайт.

Про ТОВ «Г Консалтинг»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Г Консалтинг» зареєстроване за законодавством України, ЄДРПОУ 43727180, за адресою: 02132, Україна, м. Київ, Дніпровська набережна, 26Г, (далі за текстом – «Компанія»).

Правова природа Умов

Ці Умови відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) і адресовані невизначеному колу осіб незалежно від статусу (юридична особа, фізична особа – підприємець, фізична особа), які бажають скористатися послугами Компанії, інформація про які розміщена на сайті https://gconsulting.com.ua. Оскільки ці Умови за своєю правовою природою є офертою, то отримуючи доступ до матеріалів сайту, користувач вважається таким, що приєднався до цих Умов.

Застереження щодо точності та достовірності

Цей сайт адмініструється Компанією та належить їй.

Інформація, яка розміщується на сайті, в момент розміщення та станом на дату такого розміщення максимально перевіряється на точність та достовірність. В подальшому інформація може знаходитися на сайті, проте достовірність та точність такої інформації станом на дату доступу до неї користувачів не гарантується.

Компанія в будь-який час та без будь-якого повідомлення може вносити зміни в матеріали, що розміщуються на цьому сайті, зокрема, але не обмежуючись у переліки послуг, прайси, аналітичні матеріали тощо.

У разі, якщо матеріали на цьому сайті застаріють, Компанія може оновлювати їх за власним бажанням, але обов’язок здійснення такого оновлення у Компанії відсутній.

Матеріали, які розміщуються на сайті, містять виключно загальну інформацію, яка доступна для широкого кола осіб та не містить юридичних, бухгалтерських, кадрових та будь-яких інших консультацій, закликів до дій.

Для отримання індивідуальної, якісної, актуальної правової, бухгалтерської, кадрової та іншої допомоги в межах концепції сайту варто оформити запит із відповідною заявкою через клавішу сайту «заявка на послуги».

Компанія не несе будь-якої відповідальності за будь-які дії, які було вчинено або навпаки не вчинено в результаті ознайомлення з матеріалами, які розміщені на цьому сайті в незалежності від дати розміщення таких матеріалів.

Застереження щодо авторських, інтелектуальних та інших прав

Торгова марка Gconsulting (слов., комб.) зареєстрована відповідно до чинного законодавства України та охороняється на території України.

Будь-яке використання ТМ Gconsulting без письмового дозволу власника торгової марки не допускається, окрім чітко визначених українським законодавством випадків.

Для створення сайту було залучено значні інвестиції. Сайт https://gconsulting.com.ua є власністю Компанії разом з усіма матеріалами, які розміщуються на ньому. Завантаження та доступ до матеріалів сайту здійснюється виключно з некомерційною інформаційно-ознайомчою метою.

Заборонено змінювати матеріали цього сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено окрім випадків, коли таке використання супроводжується письмовою згодою Компанії із зазначенням конкретної мети та джерел використання.

Користувач зобов’язаний забезпечити всі необхідні дозволи та права відповідних правовласників у зв’язку з будь-яким контентом, який останній може розміщувати на сайті, включаючи будь-які і всі права на інтелектуальну власність та/або права на літературну, художню та/або промислову власність, права на публічне використання (включаючи право на зображення), аби користувач мав змогу спокійно використовувати такий контент. Наприклад, користувач повинен забезпечити права на будь-який контент (особливо фотографії), що показують недавні архітектурні елементи, рекламні конструкції або дизайн одягу, які можуть відображатися (абревіатури, логотипи, тощо). При розміщенні на сайті будь-якого контенту, який містить фотографії будь-яких фізичних осіб, у користувача обов’язково має бути наявна письмова згода такої фізичної особи на розміщення і публікацію її фотографій.

Електронні повідомлення Компанії

Однією із форм комунікації між Компанією та користувачами сайту є обмін електронними повідомленнями.

Електронні повідомлення, які надсилаються Компанією, та приєднані до них файли є конфіденційними та охороняються законом. Якщо ви не є адресатом зазначених повідомлень, будь-яке розкриття, відтворення, розповсюдження, розголошення чи використання такого повідомлення є суворо забороненим. Про факт отримання повідомлення внаслідок помилки просимо негайно повідомити Компанію за адресою, з якої надійшло помилкове повідомлення, та видалити тест і вкладення такого повідомлення.

Розголошення змісту електронних повідомлень та вкладень до них можливе виключно на підставі чинного законодавства України, зокрема, у разі наявності письмових запитів контролюючих та/або правоохоронних органів із зазначенням конкретних ідентифікаційних ознак електронних повідомлень та їх вкладень, які повинні бути розголошені. Про таке розголошення користувач зобов’язаний негайно повідомити Компанію.

Безпека чи відсутність помилок в електронному повідомленні не можуть бути гарантовані Компанією, оскільки інформація може бути перехоплена, спотворена, втрачена, знищена, доставлена із запізненням чи в неповному вигляді, або містити віруси. У випадку, коли у користувача є сумніви щодо достовірності і повноти інформації, яка зазначена в електронних повідомленнях чи вкладеннях до них, останній повинен уточнити безпосередньо у Компанії про склад, вигляд, об’єм чи інші характеристики інформації, щодо якої виникли сумніви. У випадку, коли Компанії протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання електронного повідомлення чи вкладення до нього від користувача не надійшло зауважень щодо складу, вигляду, об’єму чи інших характеристик інформації, то вважається, що користувач отримав інформацію в повному обсязі та у належному вигляді.

Задля встановлення достовірності і повноти інформації, що викладена в електронному повідомленні або вкладенні до нього, користувач має право запросити у Компанії паперову копію документа.

Компанія має право з рекламно-інформаційною метою надсилати користувачам сайту електронні повідомлення маркетингового характеру. У разі не бажання користувача отримувати такі повідомлення, останній повинен скористатися опцією автоматичної відмови від цієї конкретної розсилки (кнопка «відмовитися» у кожному електронному повідомленні маркетингового характеру).

Якщо користувач отримав небажане електронне повідомлення від Компанії і не скористався опцією автоматичної відмови від розсилки, то він може відправити копію електронного листа на електронну адресу Компанії: unsubscribe@gconsulting.com.ua із зазначенням в тілі листа про своє бажання не отримувати в подальшому будь-яких чи конкретного характеру повідомлень від Компанії.

Користувач не повинен відправляти Компанії жодної конфіденційної інформації або інформації, яка становить комерційну, банківську, державну таємницю, до тих пір, поки між користувачем та Компанією не буде досягнуто згоди щодо представництва інтересів користувача або надання останньому послуг.

Будь-яка інформація, відправлена Компанії до моменту поки між користувачем та Компанією буде досягнуто згоди щодо представництва інтересів або надання послуг, не може бути захищена від розголошення.

Коментарі на сайті https://gconsulting.com.ua

При коментуванні будь-яких матеріалів на сайті користувач зобов’язується не розміщувати на сайті матеріали наступного характеру:

 • які порушують законодавство України, містять погрози і образи, що порушують публічний порядок, та містять ознаки непристойності;
 • які порушують в тій чи іній мірі честь і гідність, права та інтереси інших осіб, що охороняються законом;
 • які містять нецензурну лексику та/або лайку;
 • які сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової, етнічної, статевої, соціальної, мовної, політичної, міжнаціональної або будь-якої іншої ворожнечі;
 • які містять заклики до насильства чи вчення будь-яких інших дій, що криміналізовані відповідно до українського законодавства;
 • які містять заклики до дискримінації інших людей за будь-якою ознакою;
 • які містять наклепницьку інформацію;
 • які суперечать моральним нормам;
 • які порушують авторські права;
 • які містять явну або приховану (таємну) рекламу товарів, робіт або послуг будь-яких інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб окрім товарів, робіт, послуг Компанії;
 • які містять стимулювання до збуту будь-яких товарів;
 • які будь-яким чином порушують положення чинного законодавства України.

Компанія не несе будь-якої відповідальності за особисту думку, яка викладена користувачами на сайті.

Користувач погоджується з тим, що він несе особисту і повну відповідальність за порушення цих Умов. Користувач зобов’язаний відшкодувати будь-які збитки, що виникли для Компанії або для третіх осіб внаслідок порушення цих Умов або передбачених чинним законодавством України прав.

Компанія має право без будь-якої згоди видаляти коментарі користувачів, які розміщені на сайті https://gconsulting.com.ua та не відповідають вимогам до змісту таких коментарів, що передбачені цими Умовами та чинним законодавством України. Компанія не зобов’язана нікому мотивувати своє рішення про видалення коментарів із сайту.

Гіпертекстові посилання

Гіпертекстові посилання, які можуть міститися на сайті, можуть привести вас на сайти третіх осіб, матеріали на яких Компанія не може контролювати. Відповідно, вказані гіпертекстові посилання розміщені на цьому сайті з єдиною метою – полегшити користувачу користування мережею Інтернет, а перехід на сторонні сайти є власним рішенням і відповідальністю користувача.

Користувачі сайту можуть розміщувати гіпертекстове посилання на сайт https://gconsulting.com.ua тільки після отримання попереднього прямо висловленого письмового дозволу від Компанії.

Реєстрація на сайті

Реєструючись на сайті, користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе та свої контактні дані.

В результаті реєстрації користувач отримує логін і пароль, за безпеку яких він особисто несе відповідальність. Користувач також несе відповідальність за всі дії під його логіном і паролем на сайті. У разі втрати реєстраційних даних користувач зобов'язується повідомити Компанії про це.

Замовлення послуг через форму сайту https://gconsulting.com.ua

При оформленні замовлення на послуги користувач повністю погоджується з нижченаведеними вимогами.

Датою оформлення замовлення на послуги є дата заповнення електронної форми «заявка на послуги».

Для оформлення замовлення на послуги користувачу потрібно:

 • відкрити відповідне посилання на електронну форму «заявка на послуги», яка знаходиться на сайті;
 • ввести ім’я користувача;
 • ввести діючу електронну адресу;
 • ввести діючий телефонний номер стаціонарного або мобільного зв’язку;
 • обрати напрям послуг, які користувач бажає отримати (аутсорсинг бізнес-процесів, бухгалтерський аутсорсинг, аутсорсинг персоналу, юридичне супроводження тощо);
 • натиснути клавішу «відправити заявку».

При оформленні заявки на послуги з користувачем зв’яжеться представник Компанії для погодження наступних дій і подальшої співпраці.

Залишення користувачем «заявки на послуги» на сайті не є укладенням будь-якого договору та не свідчить про те, що користувач і Компанія вступили у будь-які правовідносини. Волевиявлення користувача і Компанії щодо подальшої співпраці за обраним напрямком послуг підтверджується укладенням відповідного письмового договору.

Файли cookies

Файли cookies – це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої, в той час як ви переглядаєте сайт (наприклад, переглянуті сторінки, дата і час такого доступу, тощо), та які можуть бути розглянуті, коли ви знову переходите на той самий сайт.

Компанія використовує файли cookies для персоналізації контенту, рекламних оголошень, забезпечення функцій соціальних мереж, аналізу трафіку тощо.

Користувач може легко змінити налаштування свого браузера стосовно активації або деактивації файлів cookies шляхом звернення до функції довідки відповідного браузера.

Багато файлів cookies використовуються для підвищення зручності та функціональності сайту, таким чином, відключення файлів cookies може перешкодити користувачу використовувати деякі частини сайту Компанії.

 • Тип файлів: Файли cookies для сесії
 • Роль: Файли cookies для сесії дозволяють сайту, який відвідує користувач, відстежувати рух від сторінки до сторінки, щоб не запитувати про ту саму інформацію, що користувач вже надав сайту. Дані автоматично видаляються при закритті браузера.
 • Наслідки не активації файлу: Кожен раз, коли користувач відкриває нову веб-сторінку, сервер, де сторінка зберігається, буде розглядати останнього як абсолютно нового відвідувача.

Віруси, хакерство та інші порушення

Користувачам забороняється:

 • неправильно використовувати цей сайт шляхом умисного занесення вірусів, троянських програм, комп'ютерних хробаків, логічних бомб або інших матеріалів, які є зловмисними або технологічно шкідливими;
 • робити спроби несанкціонованого доступу до сайту, на сервер, де зберігається сайт Компанії, або на будь-який сервер, комп'ютер або базу даних, поєднані з сайтом Компанії;
 • атакувати сайт індикативно через атаку типу «відмова в обслуговуванні» (DoS) або розподілену атаку «відмова в обслуговуванні» (DoS).

Будь-яка дія з числа вище названих може вважатися правопорушенням згідно чинного законодавства й буде переслідуватися відповідно.

Відмова від відповідальності

Компанія бере на себе зобов’язання зробити все можливе, щоб у користувачів був доступ до сайту в будь-який час. Однак Компанія не може гарантувати постійну наявність і доступність сайту, оскільки остання може бути зобов’язана негайно призупинити доступ до сайту повністю або частково, зокрема, але не обмежуючись, для цілей технічного обслуговування.

Цим Компанія також стверджує, що Інтернет та ІТ мережі мають помилки в роботі, що призводить до збоїв і невдач. Компанія не може надавати жодних гарантій у зв’язку з цим і тому не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть стосуватися використання Інтернету та ІТ мереж, включаючи, але без обмеження:

 • погану передачу та/або прийом будь-яких даних та/або інформації через мережу Інтернет;
 • будь-які зовнішні вторгнення або комп’ютерні віруси;
 • будь-які помилки обладнання прийому або мереж зв’язку;
 • будь-які несправності мережі Інтернет, що може перешкоджати правильній роботі сайту.

Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду, викликану розподіленою атакою «відмова в обслуговуванні» (DoS), вірусами або іншим технологічно шкідливим матеріалом, що може вразити комп'ютерне обладнання, комп'ютерні програми, дані або запатентовані матеріали користувача через використання ними сайту Компанії або через завантаження будь-якого матеріалу, розміщеного на сайті, або на будь-якому веб-сайті, що з’єднаний з ним. Згідно з належною комп'ютерною практикою, Компанія попереджає всіх користувачів сайту про необхідність перевірки на віруси всіх матеріалів і/або контенту, який доступний і/або завантажений з цього сайту, шляхом використання комерційно доступного сучасного програмного забезпечення для перевірки на віруси.

Інші випадки обмеження відповідальності

Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені користувачем в матеріалах, розміщених на веб-сайті.

Компанія не несе відповідальності перед будь-яким користувачем за використання або неправильне використання ним продукції та/або послуг.

Таке обмеження відповідальності застосовується, щоб уникнути компенсації за пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, яка виникла внаслідок отримання користувачем послуг, оформлених через сайт.

Компанія не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку своїх персональних даних користувачем при реєстрації (створенні облікового запису) або при формуванні замовлення без здійснення реєстрації (якщо така технічна можливість є на сайті).

Компанія не несе відповідальності за можливі протиправні дії користувача по відношенню до третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до користувача.

Компанія не несе відповідальності за збитки або витрати, що виникли у користувача у зв'язку з неможливістю використання сайту.

Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають внаслідок виконання чи невиконання користувачами або Компанією цих Умов, вирішуються шляхом переговорів.

У разі неможливості вирішити спір у досудовому порядку шляхом переговорів або обміну рекламаціями, спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Умови використання персональних даних

Компанія є власником бази персональних даних контрагентів.

База персональних даних знаходяться за адресою Компанії: 02132, Україна, м. Київ, Дніпровська набережна, 26Г.

Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних». Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері надання послуг, підтримка подальшої комунікації із контрагентами, отримання розрахунків за надані послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Компанія здійснює використання персональних даних та створює умови для захисту таких даних. Компанія не розголошує відомості стосовно суб’єктів персональних даних окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

Використання персональних даних працівниками Компанії здійснюється лише відповідно до їхніх професійних, службових або трудових обов'язків. Працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається цими Умовами та чинним законодавством України.

Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу до персональних даних володільцю персональних даних. У запиті зазначаються: 1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника); 2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника); 3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних; 5) перелік персональних даних, що запитуються; 6) мета та/або правові підстави для запиту.

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації про своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує його особу.

Компанія обладнана системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

Права суб’єкта персональних даних

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Згода користувача на використання, обробку та передачу персональних даних

Надаючи свої персональні дані, користувач надає згоду і дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» для підтвердження повноважень та виконання умов договору про надання послуг, укладеного з Компанією.

Надаючи свої персональні дані, користувач надає свою згоду на отримання інформації (електронних повідомлень) від Компанії по електронній пошті або у іншій формі.

Згода суб’єкта персональних даних є добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на використання, обробку та передачу її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Якщо користувач не бажає надавати Компанії свої персональні дані, він може припинити використання цього сайту та оформлення будь-яких договорів з Компанією.

Починаючи використання цього сайту, користувач підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних і мету збору даних, усвідомлює склад та зміст персональних даних, які зібрані про нього, ознайомлений зі своїми правами, що визначені цими Умовами та Законом України «Про захист персональних даних».

Дана згода може бути відкликана користувачем в будь-який момент шляхом направлення письмової вимоги на адресу електронної пошти Компанії: unsubscribe@gconsulting.com.ua, в темі листа слід вказати «Відмова від обробки персональних даних».

Зміни до цих Умов

Компанія має право вносити зміни до цієї Угоди. Всі зміни публікуються на сайті https://gconsulting.com.ua.

Зміни будуть поширюватися в тому числі на осіб, які вже є користувачами сайту на момент вступу такими змінами в силу.

Зміни набудуть чинності з дня їх опублікування на сайті https://gconsulting.com.ua.

Зв’яжіться з нами

Якщо у вас виникло будь-яке питання щодо змісту чи суті цих Умов, зв’яжіться з нами за електронною адресою: mailbox@gconsulting.com.ua.

Замовлення тарифу «Стандарт»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовлення тарифу «Стандарт+»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовлення тарифу «Команда»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовлення тарифу «Команда+»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Заявка на послуги

Розмістіть заявку на послуги, що цікавлять заповнивши форму нижче. Наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом та підготує пропозицію.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Заявка на консультацію

Розмістіть запит для отримання безкоштовної консультації, заповнивши форму нижче і наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Зворотний дзвінок

Залишіть контактний телефон та наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Задати питання

Запитайте персонального фахівця і він зв'яжеться з вами найближчим часом.

Замовити пропозицію

Задайте вопрос персональному специалисту и он свяжется с вами в ближайшее время.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовити скрипт

Розмістіть заявку на скрипт, що цікавить, заповнивши форму нижче. Наш спеціаліст зв'яжеться з вами найближчим часом та підготує пропозицію.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Безкоштовний скрипт

Щоб отримати посилання для завантаження безкоштовного шаблону Скрипта, заповніть форму нижче.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовлення тарифу «Мінімальний»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовлення тарифу «Стандарт»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Замовлення тарифу «Бізнес»

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Безкоштовний чек лист

Для отримання посилання для скачування Безкоштовного чек листа заповніть форму нижче.

Ваш номер телефона у форматі: +380 XX XXX-XX-XX

Заявку надіслано!

Дякую, що приділили час та оформили заявку. За потреби з Вами зв'яжеться спеціаліст для уточнення інформації.

З повагою,
команда G CONSULTING

8