Технічне діагностування

Спеціалісти ТОВ «G Consulting» пропонує підприємцям послуги з технічного огляду.

 • Первинний
 • Періодичний (черговий)
 • Позачерговий технічний огляд
 • Допомога в одержанні дозволу

Технічний огляд

Технічний огляд (ТО)

Технічний огляд (ТО) — комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами.

Технічний огляд проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

У відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці, організаційно-методичних та експлуатаційних документів може проводитися в обсязі:

 • повний технічний огляд — з випробуванням;
 • частковий технічний огляд — тільки з огляду.

Метою проведення ТО є:

 • визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації устатковання;
 • визначення умов та строку подальшої безпечної експлуатації устатковання;
 • оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Підприємствами проводиться такі ТО

 • первинний;
 • періодичний (черговий);
 • позачерговий.

Огляд виконується нашими спеціалістами, атестованими в установленому порядку (відповідно до вимог Наказу Держгірпромнагляду від 20.12.2006 №16 «Про порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки»).

Підстави за якими необхідно проводити ТО

Первинний

Перед введенням устатковання в експлуатацію.

Періодичний (черговий)

Проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Позачерговий

Введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації.

Демонтажу та встановлення на новому місці.

Перерви в експлуатації більш як на 12 місяців.

Експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів.

Закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження).

Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

Проводиться відповідно до вимог галузевих нормативно-правових актів.

За ініціативою роботодавця.

Наші спеціалісти проводять технічний огляд устатковання, відповідно до встановлених вимог у кілька етапів:

 • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • проведення огляду;
 • проведення випробування, неруйнівного контролю, якщо це передбачено нормативно-правовими актами;
 • оцінка технічного стану;
 • визначення умов та строку подальшої експлуатації.

Отправить заявку

Ordering the tariff «Standard»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Standard+»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Team»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Team+»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Application for services

Place a request for the services you are interested in by filling out the form below. Our specialist will contact you soon and prepare an offer.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Application for consultation

Request a free consultation by filling out the form below and our specialist will contact you shortly.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Callback

Leave your contact phone number and our manager will contact you soon.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ask a question

Ask a personal specialist and he will contact you in the near future.

Order an offer

Ask a personal specialist and he will contact you shortly.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Order a script

Apply for a script of interest by filling out the form below. Our specialist will contact you soon and prepare an offer.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Free script

To receive a download link for the free Script template, please fill out the form below.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Minimum»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Standart»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Business»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Free Check Letter

Fill out the form below to receive a link to download the Free Check Letter.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

The application has been sent!

Thank you for taking the time to complete the application. If necessary, a specialist will contact you to clarify the information.

Sincerely,
team of G CONSULTING

8