Експертне обстеження (технічне діагностування)

Спеціалісти ТОВ «G Consulting» пропонують підприємцям комплекс послуг з експертного обстеження.

Експертне обстеження

Проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №687 «Про порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

Метою проведення ЕО є визначення:

 • технічного стану устатковання;
 • умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи;
 • потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації.

Підстави за якими необхідно проводити ЕО:

 • виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень, що перевищують допустимі значення;
 • закінчення граничного строку експлуатації, визначений нормативною або експлуатаційною документацією;
 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;
 • реконструкції (перебудови) або модернізації;
 • за ініціативою роботодавця;
 • в інших випадках відповідно до вимог галузевих нормативно-правових актів.

Наші спеціалісти проводять експертне обстеження устатковання, відповідно до встановлених вимог у кілька етапів:

 • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;
 • проведення огляду;
 • проведення неруйнівного контролю;
 • визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану;
 • здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи;
 • визначення залишкового ресурсу устатковання.

Наші спеціалісти проводять експертне обстеження, що включає:

 • підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, стандартних зразків, а також нормативно-правових актів;
 • збирання, узагальнення та аналіз інформації про надійність цього устатковання, а також устатковання аналогічного виду або конструктивно-технологічного виконання;
 • проведення випробувань устатковання з метою оцінки його технічного стану;
 • демонтаж устатковання та визначення технічного стану (у разі потреби), а також пошук місця та визначення причин несправності;
 • прогнозування технічного стану устатковання та підготовка рішення щодо умов і строку його подальшої безпечної експлуатації, визначенням заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації устатковання на продовжуваний строк, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації;
 • підготовка за результатами проведених робіт звітів, актів, розрахунків, протоколів тощо.

Результатами експертного обстеження є висновок експертизи. Висновки можуть готуватися за такими напрямками:

 • продовження експлуатації устатковання згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;
 • продовження експлуатації устатковання з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк;
 • проведення ремонту устатковання;
 • проведення модернізації або реконструкції устатковання;
 • використання устатковання для іншого призначення;
 • виведення устатковання з експлуатації.

Законодавством визначені вимоги до інформації, що повинна бути викладена у Висновку експертизи, зокрема:

 • перелік підстав для проведення експертного обстеження;
 • мета проведення експертного обстеження;
 • загальні відомості про устатковання;
 • відомості про фахівців, що проводили експертне обстеження та експертну організацію;
 • відомості про розглянуті в процесі експертного обстеження технічні, організаційно-методичні експлуатаційні, та нормативні документи;
 • паспортні дані устатковання;
 • вкладення програми робіт з експертного обстеження;
 • відомості щодо відповідності устатковання фактичних умовам експлуатації та паспортним даним;
 • результати експертного обстеження;
 • висновок із зазначенням залишкового ресурсу або продовженого строку безпечної експлуатації устатковання;
 • рекомендації щодо умов експлуатації устатковання.

Експертне обстеження проводиться уповноваженою експертною організацією, що має дозвіл Держпраці на здійснення відповідних видів діяльності.

Обов’язки роботодавця у разі проведення технічного огляду та/або експертного обстеження:

 • підготувати устатковання відповідно до вимог організаційно-методичних документів;
 • призначити відповідальних осіб з наданням права підпису актів, висновків та інших матеріалів;
 • надати всі технічні та експлуатаційні документи;
 • забезпечити безпечне проведення робіт.

Отправить заявку

Ordering the tariff «Standard»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Standard+»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Team»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Team+»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Application for services

Place a request for the services you are interested in by filling out the form below. Our specialist will contact you soon and prepare an offer.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Application for consultation

Request a free consultation by filling out the form below and our specialist will contact you shortly.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Callback

Leave your contact phone number and our manager will contact you soon.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ask a question

Ask a personal specialist and he will contact you in the near future.

Order an offer

Ask a personal specialist and he will contact you shortly.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Order a script

Apply for a script of interest by filling out the form below. Our specialist will contact you soon and prepare an offer.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Free script

To receive a download link for the free Script template, please fill out the form below.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Minimum»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Standart»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Ordering the tariff «Business»

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

Free Check Letter

Fill out the form below to receive a link to download the Free Check Letter.

Your phone number is in the format: +380 XX XXX-XX-XX

The application has been sent!

Thank you for taking the time to complete the application. If necessary, a specialist will contact you to clarify the information.

Sincerely,
team of G CONSULTING

8